Siste nytt om tilbudet i Aure kommune

Siste nytt om tilbudet i Aure kommune

Utvidet åpningstid:

Ved stenging av Bjørndalen tidligere i vinter ble tilbudet til innbyggerne noe redusert. Det medførte også økt trafikk til Kjelklia gjenvinningsstasjon. Fra og med onsdag 13. mai ble åpningstidene på Kjelklia utvidet med en dag i uken.

Åpningstidene er nå:
Onsdag kl. 12.00 – 16.00
Lørdager kl. 10.00 – 14.00


Avfallstaxi

Avfallstaxi er en bestillingstjeneste for alle husholdningsabonnenter i Aure kommune tilbudt i forbindelse med bortfall av gjenvinningsstasjonen på Tustna. Ordningen gjelder kun for fastboende, ikke for fritidskunder. Denne ordningen legger opp til at ReMidt kommer hjem til deg og henter avfallet som du vanligvis skulle levert på gjenvinningsstasjonen.

 • Avfallet må være sortert og plassert ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før henting
 • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre. Dette tilsvarer om lag det som går på en standard bilhenger.
 • Max vekt pr enhet (gjenstand/sekk/eske) er 25 kg, da kun én person skal løfte den
 • Ved større gjenstander, som sofaer o.l kan det hentes dersom kunde bistår med opplasting
 • Dersom gjenstanden er mulig å trille på jekktralle (enkeltgjenstand/palle framsatt på fast underlag), er større vekt mulig etter avtale.
 • Mottaker står fritt å disponere gjenstander til ombruk, dersom ikke kunden aktivt har reservert seg
 • Vi kan hente det meste av avfallet fra din husholdning med unntak av:
  • Farlig avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Hageavfall
  • Radioaktivt/eksplosiver
  • Bygge og rivningsavfall

Etter at du har sendt inn bestillingsskjema, vil du motta en e-post/sms fra kundesenteret med informasjon om hentedag. Det kan ta inntil 14 dager fra din ordre er registrert til avfallet blir hentet. Les mer om ordningen og se skjema 

Mulig ny gjenvinningsstasjon

13. mai hadde ReMidt et møte med kommunen for å se på tilbudet i Aure kommune. Etter kommunestyrets anmodning vurderer ReMidt nå ny plassering av gjenvinningsstasjon. Det har blitt lagt frem flere forslag om beliggenhet for en ny stasjon som det vil bli sett nærmere på. ReMidt sin intensjon er å etablere og drive en stasjon av høy standard for innbyggerne i Aure, slik at vi tilrettelegger for et best mulig tjenestetilbud.