Lundamo gjenvinningsstasjon

Adresse: Grinnisvegen 33
Hva kan og kan ikke leveres på Lundamo?
Kan leveres:
Hageavfall
Fremmede arter
Trevirke/impregnert trevirke
Papp og papir
Metall
Elektronikk og elektrisk avfall
Gips
Hardplast
PP-sekk
Farlig avfall
Restavfall (brennbart og ikke brennbart)
Glass- og metallemballasje
Tekstil
Kan ikke leveres (eksempel på avfallstyper – må leveres til Hofstad, Støren eller Orkanger):
Dekk med og uten felg
Vinduer
Asbest/eternitt
Jord, stein og fyllmasse
Fritidsbåter
Smittefarlig avfall og risikoavfall (gule bokser)
Betong med armeringsjern