Tømming av tette tanker i Tingvoll

Informasjon til hjemmelshavere som har tett tank for septik i Tingvoll kommune, der tanken ikke er tømt i 2020:

Alle innehavere av tette septiktanker, som ikke er tømt hittil i år, får nå tilbud om tømming i løpet av de neste ukene. Det blir satt opp ordinære tømmeruter i uke 42 og 43, og du vil få varsel fra vår entreprenør, Norva24, før tømming utføres.

Prisen er fastsatt til 3.000,- pluss mva. Skulle du få behov for tømming senere, vil den bli fakturert som ekstratømming med pris: 4300,- pluss mva.

Hvis du ønsker å få utført tømming på rutene som går nå, ber vi om at du gir oss beskjed senest onsdag 14. oktober.

De private tømmeentreprenørene som frem til nå har mottatt direktebestillinger i forbindelse med tømming av tette tanker, er nå underentreprenør for Norva24. Alle tømmebestillinger skal nå gå til ReMidt IKS.