Slamgebyr Midtre GauldalSlamforskriftens gebyrmodell – § 3-3

Årsgebyr = OxT + PxVxT, der

O – oppmøtepris – kr/anlegg
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:
a) Slamavskiller
b) Tett tank
c) Minirenseanlegg
V – tankvolum – m3, minimum 4 m3
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)

  • Vanskelig tilgjengelighet: 50 % påslag på oppmøtepris
  • Manglende klargjøring: 100 % påslag på oppmøtepris
  • Ekstratømming: 75 % påslag på oppmøtepris
  • Nødtømming: 250 % påslag på oppmøtepris
BeskrivelsePris eks. mva
Tilkjøring/ oppmøte, pr gang920,00kr
Tømming og behandling – slamavskillere, pr. m3570,00kr
Tømming og behandling – tett tank, pr m3550,00kr
Tømming og behandling – minirenseanlegg, pr. m3550,00kr
Årsgebyr slam
Slamavskiller – volum 0 – 4 m3, hvert år kr3 200,00kr
Slamavskiller – volum 0 – 4 m3, hvert 2. år kr1 600,00kr
Slamavskiller – volum 0 – 4 m3, hvert 4. år kr800,00kr
Tett tank – volum 0 – 4 m3, hvert år kr3 120,00kr
Minirenseanlegg – volum 0 – 4 m3, hvert år3 120,00kr

Renovasjonsgebyr Midtre Gauldal