Toewijzing van exclusieve rechten

Toekenning van exclusieve rechten aan het milieubedrijf ReMidt IKS overeenkomstig sectie 2-3 van de aanbestedingsregels.

De gemeenten Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Smøla, Skaun, Sunndal, Surnadal en Tingvoll hebben door hun eigen beslissing in de gemeenteraad het milieubedrijf toegekend ReMidt Het exclusieve recht van IKS op inzameling, transport, behandeling en verkoop van al het afval dat de gemeente wettelijk verplicht is te behandelen, en voor het verzamelen en behandelen van slib van slibafscheiders, verstopte tanks en minibehandelingsinstallaties, enz. 

  • Verder toegewezen ReMidt Het exclusieve recht van IKS om al het afval van de eigen activiteiten van de gemeente in te zamelen en te behandelen. 
  • ReMidt IKS kan, voor beperkte taken binnen het bevoegdheidsgebied van de vennootschap, exclusieve rechten toekennen aan andere publiekrechtelijke organen. Dit exclusieve recht moet altijd in de tijd beperkt zijn.  

Het exclusieve recht wordt verleend op basis van paragraaf 2-3 van de aanbestedingsregels. 

  • Alle taken zoals ReMidt IKS wordt verleend door exclusief recht en wordt vergoed op basis van het kostenprincipe, cf. de Pollution Control Act § 34.  

De exclusieve onderscheiding wordt gerechtvaardigd door het feit dat de gekozen oplossing het beste milieu-effect geeft door verhoogde materiaalrecycling en de oplossing is die ook de laagste prijs biedt in verhouding tot alternatieve oplossingen die zijn onderzocht. Exclusieve wetgeving wordt beschouwd als een noodzakelijke en geschikte oplossing om de nationale doelstellingen van meer materiaalrecycling en vermindering van klimaatemissies te helpen bereiken. 

De toekenning van het exclusieve recht wordt door de gemeente en verder bekend gemaakt ReMidt De website van IKS.