Strandryddeuka 5. - 20. september

Strandryddeuka 5. - 20. september

Door het coronavirus zijn er in ons gebied in de eerste helft van 2020 maar heel weinig opruimoperaties georganiseerd. Nu krijg je een nieuwe kans om mee te werken aan het opruimen van de kust, waterlopen en rivieren in Midden-Noorwegen.

Keep Norway Clean nodigt uit voor een landelijke schoonmaakweek van 5 - 20 september, ter vervanging van de dit voorjaar afgelaste strandopruimweek.
Er zijn nog beperkingen in verband met de corona en we verwijzen daarom naar de gids voor veilige strandschoonmaak opgesteld door Keep Norway Clean. Lees meer over hun aanbevelingen voor veilig ontwerp van saneringsoperaties hier.

ReMidt ​​IKS wil bijdragen aan schonere stranden in onze gemeenten en zet de samenwerking met de andere afvalverwerkingsbedrijven in Midden-Noorwegen en "Keep Central Norway clean" voort. Samen hebben we dit jaar ook geld gekregen van het Noorse Milieuagentschap om het afval in te zamelen en te behandelen.

Wilt u schoonmaken?

Of u nu wilt afhalen of zelf wilt bezorgen, wij vragen u het volgende te doen:

Vóór de actie:

  • Registreer uw actie in Ryddeportalen - Rydde, en koppel uw actie aan ReMidt ​​IKS wanneer u deze registreert.
  • Lees de aanbevelingen voor veilige reiniging van Keep Norway clean.
  • U kunt ervoor kiezen om uzelf af te leveren bij al onze recyclingstations of de zakken naast uw eigen restafvalbak te zetten, dan brengen wij ze naar de volgende lediging. Geldt alleen voor het gebruik van gele strandreinigingszakken voor het afval.
  • NB! Grotere artikelen moeten rechtstreeks bij het recyclingstation worden afgeleverd, dit kunnen wij op de normale lijndiensten niet meenemen.
  • Bij al onze recyclingstations kunt u gratis schoonmaakzakken ophalen.

Na de actie:

  • Zet de zakken naast je restafvalbak of lever ze zelf in bij een van onze recyclingstations. Denk eraan om bij een van de verbouwers op het station te melden dat je strandafval meebrengt, zodat zij de hoeveelheden die binnenkomen kunnen registreren.
  • STRANDREINIGINGSAFVAL MAG NIET WEGGELEGD WORDEN OP OF OP EEN INZAMELPUNT VOOR VRIJE TIJDRENOVATIE!
  • Registreer ook de hoeveelheden en andere resultaten van de actie in het verrekeningsportaal - "wissen"

Bedankt voor je bijdrage!