Aankondiging van nieuwe slibregelgeving

Aankondiging van nieuwe slibregelgeving

Op grond van de Wet op het openbaar bestuur § 38 worden hierbij nieuwe lokale voorschriften aangekondigd met betrekking tot het ledigen van slibafscheiders, verstopte tanks, minibehandelingsinstallaties, enz. (slib regelgeving). Lees verder