Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring voor klanten en anderen (extern)
Verwerking van persoonsgegevens in ReMidt

Wanneer u informatie registreert op onze website, e-mail, telefoon of ons klantencentrum, zal ReMidt ​​persoonlijke informatie over u verwerken.

Hieronder vindt u daarom informatie over de verzamelde persoonsgegevens, waarom wij dit doen en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verwerken is ReMidt ​​door de CEO, Trygve Berdal. De contactgegevens van ReMidt ​​zijn:

Adres: Havneveien 116, NO-7300 Orkanger
E-mail: bedrijfsmail @ remidt.no
Telefoon: 72 48 37 00
Organisatie nr.: 975

Voor vragen die u heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de privacyvertegenwoordiger, Per Jostein Blokkum op mobiel: 970 98 e-mail per.blokkum @remidt.no

Waarom verzamelen we persoonlijke informatie en wat voor soort informatie we verzamelen

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden, afhankelijk van wie u bent en hoe we met u in contact komen. We verzamelen de volgende persoonlijke informatie voor de hier vermelde doeleinden:

  • Stuur een melding van serviceonderbrekingen en wijziging van services.
  • Beantwoord vragen die bij ons binnenkomen. Naam, telefoonnummer, e-mailadres en alle persoonlijke informatie die uit de aanvraag kan voortvloeien. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een belangenafweging.
  • Wij verwerken de gegeven persoonsgegevens in verband met de afhandeling van bestellingen, wijzigingen of vrijstellingen van diensten.
  • Werving voor nieuwe functies bij ons. CV, sollicitatie, certificaten en referenties.
  • Om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website, gebruiken wij cookies. U kunt hier meer lezen over cookies en welke cookies we gebruiken. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. We hebben het nodig geacht om dit te doen om de website voor onze gebruikers te personaliseren. We beschermen uw privacy echter door alleen de statistieken te gebruiken. In deze statistieken is het niet mogelijk om jezelf als individu te identificeren. Verder verwijderen wij dagelijks de persoonlijke informatie die via de website wordt verzameld.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan anderen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan anderen doorgeven, tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke openbaarmaking. Voorbeelden van een dergelijke basis zijn doorgaans een overeenkomst met u of een rechtsgrondslag die vereist dat wij de informatie bekendmaken.

ReMidt gebruikt gegevensverwerkers om namens ons persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan of anderszins te verwerken. In dergelijke gevallen hebben we overeenkomsten gesloten om de informatiebeveiliging in alle stadia van de verwerking te waarborgen. We gebruiken vanaf vandaag de volgende gegevensverwerkers:

  • Microsoft is een leverancier van services voor cloudinhoudopslag en e-mailoplossingen
  • UMS wordt gebruikt om sms / e-mailmeldingen te verzenden
  • Telenor, mobiel bedrijfsnetwerk voor telefonie / telefooncentrale

Alle verwerking van persoonsgegevens die we verwerken vindt plaats binnen het EU / EER-gebied.

Houdbaarheid

We slaan uw persoonlijke gegevens bij ons op zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming verwerken, worden verwijderd als je jouw toestemming intrekt. De persoonlijke informatie die we verwerken om een ​​overeenkomst met u na te komen, wordt verwijderd wanneer de overeenkomst wordt nagekomen en alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, worden nagekomen.

Uw rechten wanneer we persoonlijke informatie over u verwerken

U heeft het recht om toegang, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij over u verwerken te eisen. U heeft ook het recht om beperkte verwerking te eisen, directe bezwaren tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid te eisen. Over de inhoud van deze rechten leest u meer op de website van de Gegevensinspectie: www.datatilsynet.no.

Om uw rechten te gebruiken, moet u persoonlijk contact opnemen met de behandelingsmanager van ReMidt. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen op uw vraag.

We zullen u vragen uw identiteit te bevestigen of aanvullende informatie te verstrekken voordat we u toestaan ​​uw rechten jegens ons uit te oefenen. We doen dit om ervoor te zorgen dat we alleen u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens - en niet iemand die zich voordoet als u.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij ons intrekken die niet nodig is in verband met wettelijke openbare diensten. De eenvoudigste manier om dit te doen, is contact opnemen met uw zorgverlener.

klachten

Als u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens niet overeenkomt met wat wij hier hebben beschreven of dat wij op andere manieren de privacywet overtreden, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensinspectie.

U kunt informatie vinden over hoe u contact kunt opnemen met de gegevensinspectie op de website van de Deense dienst voor gegevensbescherming: www.datatilsynet.no.

amendementen

Mocht er een wijziging zijn in onze dienstverlening of wijzigingen in de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens, dan kan dit leiden tot een wijziging van de informatie die u hier heeft verstrekt. Als we uw contactgegevens hebben, zullen we u op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Anders is bijgewerkte informatie altijd gemakkelijk beschikbaar op onze website.