Aanvraag vrijstelling renovatie

Vrijstellingsregels voor afvalregelingen

ReMidt heeft momenteel 7 verschillende afvalverwerkingsvoorschriften.

De regels in onderstaande tabel zijn van toepassing op de gemeenten: Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun en Surnadal.

Voor de oude NIR-gemeenten Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla, Sunndal en Tingvoll variëren de criteria enigszins, maar de onderstaande tabel kan als richtlijn worden gebruikt.

Vrijstelling aanvragen

Redenen waarom de wooneenheid volledige vrijstelling krijgt van de afvalverwijderingsregeling:
BasisBeschrijvingdocumentatieVrijstellingsperiode
Het gebouw is fysiek in vervalDe wooneenheid (-eenheden) zijn niet geschikt voor rust (accommodatie) of catering.De relatie moet worden gedocumenteerd met foto's of een bevestiging van de gemeente of een andere onafhankelijke partij1-5 jaar.
Beoordeeld naar mate van volwassenheid en documentatie.
Het gebouw wordt gebruikt voor opslag De wooneenheid (s) worden gebruikt als opslag en zijn daarom niet geschikt voor rust (accommodatie) of voedselbereiding.De relatie moet worden gedocumenteerd met foto's of een bevestiging van de gemeente of een andere onafhankelijke partij1-3 jaar.
Beoordeeld volgens de staat en documentatie van het gebouw.
Strak geïntegreerde wooneenheidDe ene wooneenheid in het gebouw fungeert als pakhuis, woonkamer of slaapkamer grenzend aan de andere wooneenheid.De relatie moet worden gedocumenteerd met foto's of een bevestiging van de gemeente of een andere onafhankelijke partij1-3 jaar.
Beoordeeld volgens de staat en documentatie van het gebouw.
Geen zelfstandige wooneenheidDe wooneenheden hebben geen eigen keuken, badkamer of toilet.De relatie moet worden gedocumenteerd met foto's of een bevestiging van de gemeente of een andere onafhankelijke partij1-3 jaar.
Beoordeeld volgens de staat en documentatie van het gebouw.
Het gebouw wordt momenteel gerenoveerdDe wooneenheid (s) worden gedurende meer dan 6 maanden volledig gerenoveerd. en is niet geschikt voor rust (accommodatie) of catering.De relatie moet worden gedocumenteerd met foto's of een bevestiging van de gemeente of een andere onafhankelijke partij1-3 jaar.
Beoordeeld volgens de staat van het gebouw, geplande renovatieperiode en documentatie.
Stoelen in bedrijfDe wooneenheid (-eenheden) worden gebruikt als onderdeel van de bedrijfsvoering.De relatie moet worden gedocumenteerd met foto's of een bevestiging van de gemeente of een andere onafhankelijke partij1-3 jaar.
Beoordeeld volgens de staat en documentatie van het gebouw.

Redenen waarom de wooneenheid een vrijetijdsabonnement krijgt:
BasisBeschrijvingdocumentatieVrijstellingsperiode
Onbewoond huis / appartementDe wooneenheid (-eenheden) hebben minimaal 6 aaneengesloten maanden onbewoond gestaanDe zaak moet worden gedocumenteerd met bevestiging van de gemeente of een andere onafhankelijke partij.1-3 jaar.
Beoordeeld volgens de staat en documentatie van het gebouw
Het gebouw wordt gebruikt als vakantiewoningVoormalige woongebouwen die nu in gebruik zijn als vakantiewoningen zonder dat dit in het kadaster (eigendomsregister) wordt gewijzigd.Niemand heeft een geregistreerd adres op het terrein1-3 jaar.
Beoordeeld volgens de staat en documentatie van het gebouw

Redenen waarom de wooneenheid geen vrijstelling krijgt of een vrijetijdsabonnement krijgt:
BasisBeschrijving
VerkoopperiodeTijdens de verkoopperiode wordt geen ontheffing verleend.
Als blijkt dat de verkoop aanslaat, kunt u vrijetijdsrenovatie aanvragen volgens de criteria in «onbewoond huis / appartement».
WoonadresEr wordt geen vrijstelling verleend als iemand een geregistreerd woonadres heeft in de wooneenheid waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd.
Een bewoonde en een onbewoonde wooneenheidEr kan ontheffing worden verleend als aan de criteria voor "nauw geïntegreerde wooneenheid" of "niet-zelfstandige wooneenheid" is voldaan. Een vrijetijdsabonnement kan worden verleend voor een onbewoonde eenheid als aan de criteria voor "onbewoond huis / appartement" is voldaan.
Ontbrekende documentatieEr wordt geen ontheffing verleend als er onvoldoende documentatie is verstrekt in de aanvraag (de situatie is niet waarschijnlijk).

Vrijstellingsregels voor slib

Het is de individuele gemeente die aanvragen voor ontheffing van de slibregeling in behandeling neemt.