Wet- en regelgeving

Renovatie is een wettelijke gemeentelijke dienst, die wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. de door de lokale overheid vastgestelde lokale voorschriften.

Bij de fusie van de drie bedrijven tot één nieuw milieubedrijf is er van uitgegaan dat alle gemeenten gelijke renovatie- en slibregels moeten invoeren. De voorgestelde regelgeving is met een deadline van 1 november 2019 ter consultatie voorgelegd. Het definitieve ontwerp van nieuwe regelgeving zal naar verwachting in de eerste helft van 1 gereed zijn voor gemeentelijke eindbehandeling.

Dit betekent dat elke gemeente haar eigen regelgeving moet naleven totdat de nieuwe in de lente in werking treedt.

Lokale voorschriften voor huishoudelijk afval en slibscheiders:

Belangrijke wet- en regelgeving: