Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Hier hebben we enkele van de vragen verzameld die we vaak krijgen. Voordat u ons belt of contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier, raden wij u aan om hier te kijken of u het antwoord op uw vraag kunt vinden. We werken de lijst met vragen continu bij.

Onze diensten

Ik heb vrijstelling van renovatie aangevraagd en heb nog geen antwoord ontvangen

Wanneer u vrijstelling van verbouwing aanvraagt, ontvangt u bij ontvangst van de aanvraag een bevestiging van ons klantencentrum. We hebben meestal een verwerkingstijd van drie weken, maar vanwege de grote vraag kan een iets langere verwerkingstijd worden verwacht. De vrijstelling geldt pas als u een reactie heeft ontvangen op een beschikking in de zaak. Dit betekent dat u de afvalinzamelingsbijdrage moet blijven betalen totdat u deze van heeft ontvangen ReMidt. lees meer over vrijstellingsregels  

Moet ik na het aanvragen van een vrijstelling nog renovatiekosten betalen?

Als u een aanvraag voor ontheffing heeft gekregen, hoeft u geen inzamelbijdrage te betalen. Heeft u daarentegen een ontheffing aangevraagd en geen reactie op de aanvraag ontvangen met een beschikking van ReMidt, moet u doorbetalen totdat u de aanvraag krijgt. Als uw vrijstellingsaanvraag wordt afgewezen, moet u de leges alsnog betalen. lees meer over vrijstellingsregels.

Ik wil afvalverspilling ruilen, hoe doe ik dat?

Wilt u overschakelen naar kleinere of grotere rommel, of gebroken rommel willen melden, dan kunt u een bericht sturen via contactformulier op onze website. U kunt ook rechtstreeks het klantencentrum bellen.

Kan ik een afvaltaxi bestellen?

Afvaltaxi is een aanbod dat momenteel beschikbaar is in negen gemeenten: Aure, Surnadal, Rindal, Rennebu, Heim, Hitra, Frøya, Orkland en Skaun. Het aanbod is beschikbaar voor abonnees van huishoudens, niet voor eigenaren van cottages en vrijetijdsobjecten. U kunt meer lezen over de regeling en afvaltaxi's bestellen op deze pagina: www.remidt.no / avfallstaxi /

Vind ik cabinevernieuwing in de zoekkalender?

Renovatie van een cabine heeft een andere routestructuur dan renovatie van een huishouden. De vrijetijdswoningen worden niet meegenomen in de zoektocht naar ledigingskalender. Meer informatie over de renovatie van cabines vindt u op deze pagina. Hier kunt u op de kaart controleren waar de dichtstbijzijnde retourpunten en recyclingstations zijn.

Wanneer ga je voedselafval inzamelen en voor hoeveel blikjes moet ik blikjes bouwen?

We introduceren een nieuwe afvalverwijderingsregeling in ReMidt in de periode 2021-2022. Dan krijgt iedereen zijn eigen blikje voor voedselafval en glazen en metalen verpakkingen. Als u een afspraak heeft over thuiscompostering, krijgt u geen eigen afvalbak voor etensresten. Voedselafval wordt elke 2 weken geleegd. Er zijn dan 4 blikjes plus een zak voor plastic verpakkingen. Lees meer over de nieuwe regeling.

Kan ik een kwijtingskalender voor de tweede helft laten verzenden?

In sommige van onze gemeenten is de ledigingskalender voor de tweede helft van het jaar pas rond 1 juni beschikbaar. Het wordt dan beschikbaar gemaakt wanneer u uw adres zoekt in de adreszoekfunctie op deze pagina: www.remidt.no
Als u er zeker van wilt zijn dat u eventuele veranderingen die zich in de loop van het jaar voordoen, inhaalt, raden we u aan u aan te melden voor een gratis melding voordat u de dag per sms of e-mail leegmaakt.

Waar kan ik strandreinigingszakken krijgen?

Tassen voor strandreiniging kunnen worden opgehaald bij onze recyclingstations. Nadat je het afval hebt schoongemaakt en afgeleverd, is het belangrijk om iemand die bij de plant werkt op de hoogte te stellen, zodat we de hoeveelheden kunnen registreren.

Startpagina

Waar kunnen we tassen voor plastic verpakkingen krijgen?

Zakken voor plastic verpakkingen worden in de maanden september - oktober op tijd geleverd. Rollen zakken worden dan bij uw afvalbak neergelegd. Als u al geen tassen meer heeft, kunt u gratis tassen ophalen bij het dichtstbijzijnde recyclingstation.

Hoe vind ik mijn ledigingskalender?

Voer uw straatadres of uw boerderij- en boerderijnummer in het witte veld in het grote groene vak in. Dan verschijnt uw adres met de naam van de gemeente (het komt voor dat het in meerdere gemeenten dezelfde straatnaam is), klik / selecteer het juiste vakje. Dan is er gelegenheid om je te abonneren op notificatie, kalender of download. Lees meer over hoe u uw ledigingskalender kunt vinden.

 

Ik ga een nieuwe blikschuur maken, hoe groot ga ik het maken?

U moet voldoende ruimte reserveren. In de periode 2021-2022 stapt iedereen binnen ReMidt gebied vier afvalbakken plus een plastic zak.  de zee over de verschillende formaten blik die we aanbieden ReMidt en zoek de afmetingen van de containers.

 

Ik woon in één flat en kan mijn leegkalender niet vinden. Wat moet ik doen?

Als u geen hit krijgt op uw adres wanneer u het in het witte veld invoert, moet u de naam van het residentiële team invoeren. Vervolgens moet de ledigingskalender worden weergegeven.

Ik wil afvalverspilling ruilen, hoe doe ik dat?

Wilt u overschakelen naar kleinere of grotere rommel, of gebroken rommel willen melden, dan kunt u een bericht sturen via contactformulier op onze website. U kunt ook rechtstreeks het klantencentrum bellen.

Wat is ReMidt?

Het milieubedrijf ReMidt IKS is een intergemeentelijk bedrijf met 17 eigenaarsgemeenten in Trøndelag en Møre og Romsdal. Het bedrijf levert diensten aan bewoners met betrekking tot huishoudelijk afval en slib. Lees meer over wie we zijn.

Vind ik cabinevernieuwing in de zoekkalender?

Renovatie van een cabine heeft een andere routestructuur dan renovatie van een huishouden. De vrijetijdswoningen worden niet meegenomen in de zoektocht naar ledigingskalender. Meer informatie over de renovatie van cabines vindt u op deze pagina. Hier kunt u op de kaart controleren waar de dichtstbijzijnde retourpunten en recyclingstations zijn.

Ik vind geen lege kalender voor het huisje / vakantiehuis, ook al heeft het een adres.

Lege kalender is alleen beschikbaar voor woningrenovatie. Retourpunten en containers die worden blootgesteld aan hutten en vakantiehuizen worden normaal gesproken elke 14 dagen of elke week geleegd, afhankelijk van of het hoog- of laagseizoen is.

Kan ik een kwijtingskalender voor de tweede helft laten verzenden?

In sommige van onze gemeenten is de ledigingskalender voor de tweede helft van het jaar pas rond 1 juni beschikbaar. Het wordt dan beschikbaar gemaakt wanneer u uw adres zoekt in de adreszoekfunctie op deze pagina: www.remidt.no
Als u er zeker van wilt zijn dat u eventuele veranderingen die zich in de loop van het jaar voordoen, inhaalt, raden we u aan u aan te melden voor een gratis melding voordat u de dag per sms of e-mail leegmaakt.

Kunt u mijn woning niet vinden als ik mijn adres zoek in de leegmaakkalender?

De zoekopdracht zoekt in realtime naar onze klantendatabase en de hits worden automatisch gefilterd terwijl u typt. Als het zoekvenster leeg is, vinden we geen treffers in het klantenbestand van uw zoekterm.

De reden hiervoor kan meerdere zijn, maar de meest voorkomende is dat u het adres anders heeft getypt dan wij hebben geregistreerd. De weg en de weg zijn bijvoorbeeld verschillende zoektermen.

Als je in een flat woont, zoek dan naar de naam van de flat.

Als je onderweg geraakt wordt maar je huisnummer niet kunt vinden, kun je een ander huisnummer kiezen dat bij je in de buurt is. Het is dezelfde route die door het gebied gaat, dus u krijgt hoe dan ook de juiste ledigingskalender of -melding.

factuur

Hoe vaak stuur je een factuur?

Voor huishoudens / woningen factureren we vier keer per jaar:

  1. deadline: 01.01. - 31.03. Factuur komt aan in januari en moet op 20.02 zijn.
  2. deadline: 01.04. - 30.06. Factuur arriveert in april en moet op 20.05 worden betaald.
  3. deadline: 01.07. - 30.09. Factuur arriveert in juli en moet op 20.08 worden betaald.
  4. deadline: 01.10. - 31.12. Factuur arriveert in oktober en moet op 20.11 worden betaald.

Voor hutten / vakantiehuizen factureren we tweemaal per jaar:

  1. deadline: 01.01. - 30.06. Factuur arriveert in maart en moet op 20.04 worden betaald.
  2. deadline: 01.07. - 31.12. Factuur arriveert in augustus en moet op 20.09 worden betaald.

Kan ik een factuur per e-mail laten verzenden?

Helaas hebben wij geen vast factuurbezorgsysteem per. e-mail vandaag. U kunt kiezen tussen het ontvangen van een factuur per. post, zoals eF-factuur, contractgiro ​​of EMF (voor bedrijven).

De woning is niet in gebruik / vakantiehuis is niet in gebruik. Moet ik een vergoeding betalen?

Als de woning niet in gebruik is, kunt u een schriftelijke aanvraag indienen om een ​​gereduceerd abonnement te krijgen voor renovatie van vrijetijdsbesteding. Dit kun je hier doen.
Als uw vakantiehuis niet in gebruik is, moet u volgens onze voorschriften toch minimaal één vrijetijdsabonnement betalen. Zie onze voorschriften. Er kan een reden zijn voor volledige vrijstelling van de renovatiekosten als de woning / vakantiewoning in verval is of als opslag wordt gebruikt. Dan moet u ons een aanvraag sturen en moet de staat van de woning / vakantiewoning worden gedocumenteerd. Dien hier uw aanvraag in.

Waarom heeft een samenwonende een factuur ontvangen? Ik heb het altijd eerder ontvangen.

Het kan zijn dat u een samenwonende / echtgeno (o) t (e) heeft die eerder een factuur op uw naam heeft betaald bij hun online bank. Dan kan de eInvoice-overeenkomst gekoppeld zijn aan de naam van de samenwonende / echtgenoot, als de samenwonende / echtgenoot «eInvoice - ja iedereen bedankt» heeft aanvaard. Dit hoeft geen factuur van te zijn ReMidt IKS. Onze partner Nets voert een controle uit tegen het eInvoice-register van de banken wanneer een factuur van ons wordt verzonden.

Ik heb claims ontvangen in Vipps, maar wil dit niet.

Als u zonder uw verzoek een factuur van ons in Vipps heeft ontvangen, is waarschijnlijk een instelling in uw Vipps-app de oorzaak. Dit kan als volgt worden uitgeschakeld: Open de Rocker-app, selecteer Profiel en vervolgens 'Facturen en e-facturen'. Hier kunt u opties verwijderen voor het ontvangen van eF-facturen in Vipps.

Berekening van het bedrag voor sliblediging is niet correct, waarom is het bedrag zo hoog als de volledige jaarlijkse vergoeding als de factuur voor het kwartaal is?

Onder het kopje «Jaarlijks verlof. per eenheid »is de eenheidsprijs per m3. Als uw tank 4m3 is, wordt de eenheidsprijs vermenigvuldigd met 4 en vervolgens gedeeld door het aantal kwartalen in de som.
Voorbeeld: ($ 227,25 * 4 m3 = $ 909, $ 909/4 kwartaal = $ 227,5).
Hetzelfde geldt voor de factuur voor renovatie van vrijetijdsbesteding, maar de eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal m3 en vervolgens in tweeën gedeeld, aangezien we vrije tijd slechts tweemaal per jaar in rekening brengen.

Waarom krijg ik dezelfde e-factuur, met hetzelfde bedrag, KID en factuurnummer, bij twee verschillende banken?

Een e-factuurovereenkomst is aan u als persoon gekoppeld en niet aan uw bank, zodat deze kan worden weergegeven in alle online banken waarvan u klant bent. Als u de factuur in één betaalt, verdwijnt deze van de andere. Neem bij problemen hiermee contact op met uw bank.

Waarom krijg ik meer rekeningen van jou?

Een reden waarom u meer rekeningen heeft ontvangen, kan zijn dat u meer panden heeft, bijvoorbeeld woningen op het ene terrein en een huisje / vakantiehuis op een ander pand. Het kan ook zijn dat u op hetzelfde terrein accommodatie en cottage / vakantiehuis heeft, ook dan ontvangt u twee aparte rekeningen.
Renovatie voor woningen en cottage / vakantiehuizen worden apart in rekening gebracht. Vier keer per jaar (januari, april, juli en oktober) en twee keer per jaar huisje / vakantiehuis (maart en augustus).

Ik heb niet gezegd "Ja dankzij e-factuur", maar krijg het toch.

Voorafgaand aan de eerste facturering van dit jaar werd er een controle uitgevoerd bij het bankregister genaamd "eF factuur - Ja dank aan iedereen". Wat u doet als u "ja bedankt aan iedereen" hebt bedankt, is dat u accepteert om de factuur als eF-factuur te ontvangen van alle leveranciers die eF-factuur aanbieden. Zo werd automatisch een e-factuurovereenkomst aangemaakt voor iedereen die deze instelling had ingesteld.
We hebben vernomen dat veel mensen niet beseffen dat ze hen "bedankt" hebben en hebben zich dus voor deze dienst aangemeld zonder het per se te willen.
Als u geen factuur via eF-factuur wilt ontvangen, raden we u daarom aan naar uw online bank te gaan en de keuze hiervoor uit te schakelen, of indien nodig contact op te nemen met de bank.

Kan de looptijd van één factuur worden uitgesteld, aangezien er op dezelfde dag vervaldag is in vrije tijd en huishouden?

Neem contact met ons op bedrijfspost @remidt.noVia ons contactformulier of 72483700 wij helpen u hiervoor een regeling te vinden.

Ik heb de hut niet mogen gebruiken als gevolg van het nationale cabineverbod. Moet ik nog betalen?

Ja, het cabineverbod dat werd ingevoerd in verband met de coronapandemie biedt dit jaar geen basis voor vrijstelling of verlaging van het tarief. De bestuurder ReMidt IKS tegen kostprijs, wat betekent dat u als klant alleen betaalt voor wat de servicekosten lopen. Als uit de kostenrekening blijkt dat het goedkoper is om een ​​jaar een vrijetijdsrenovatie uit te voeren, wordt deze het volgende jaar geëgaliseerd.

Waarom krijg ik een factuur voor renovatie in de vrije tijd?

Iedereen die is geregistreerd als eigenaar van een vrijetijdsobject, is verplicht renovatiekosten te betalen. Dit geldt ongeacht hoeveel recreatiegoederen worden gebruikt. Kosten voor renovatie van recreatie worden opgelegd via uw lokale afvalverwerkingsvoorschriften.
Er kan een reden zijn voor volledige vrijstelling van de renovatiekosten als het vakantiehuis in verval is of als magazijn wordt gebruikt. Dan moet u ons een aanvraag sturen en moet de staat van de vakantiewoning worden gedocumenteerd. Vraag hier vrijstelling aan

Waarom heb ik gespin zonder een factuur te hebben ontvangen?

Als u alleen e-mails van ons heeft ontvangen, heeft u waarschijnlijk niet ontdekt dat u een originele factuur heeft ontvangen. Een factuur kan zowel per post, als e-factuur of rechtstreeks als contract worden verzonden. Hier zijn mogelijke redenen waarom u uw originele factuur niet hebt ontvangen op basis van de factureringsmethode die u hebt geselecteerd:

  • In de post: Als we u een factuur per post hebben gestuurd, rekenen we dat de persoon is verzonden en ontvangen, tenzij deze bij ons terugkomt. Als het terugkomt, noteren we dit, controleren we het adres en dienen we het opnieuw in met een vertraagde betalingstermijn.
  •  Als e-factuur: Factuur verzonden als e-factuur moet worden goedgekeurd om te worden afgetrokken. Controleer of er een e-factuur op de bank ligt die niet is goedgekeurd. Als je dat niet hebt gedaan, wil je misschien controleren of bijvoorbeeld samenwonenden de e-factuur hebben ontvangen (zie aparte sectie "Waarom heeft samenwoner een factuur ontvangen? Ik heb deze altijd eerder ontvangen")
  • Als contractgiro: Heeft u met ons een contractgiroovereenkomst, dan wordt het bedrag automatisch op de vervaldag in mindering gebracht. Je zou dit op je uitgerekende datum moeten zien. Mogelijke redenen waarom het bedrag niet is afgetrokken, zijn bijvoorbeeld dat er op de einddatum geen rekeningdekking was, of dat u een limiet heeft ingesteld die lager is dan het gefactureerde bedrag. (In het laatste geval zou u van ons een melding moeten hebben ontvangen).

Ik heb een factuur van je ontvangen, maar ik heb nog nooit van je gehoord. Wie is ReMidt IKS?

U kunt hier meer over ons lezen: Wat is ReMidt IKS

sludge Removal

Ik heb de slibinstallatie op mijn terrein veranderd, wie moet ik dit melden?

Het is belangrijk dat u dit bij uw gemeente meldt, zodat zij uw lozingsvergunning kunnen wijzigen / actualiseren. De gemeente meldt dit dan ReMidt zodat we de juiste ledigingsfrequentie voor uw systeem kunnen instellen.

Kan ik wijzigen hoe vaak mijn plant wordt geleegd?

Ja, dat kan, maar dan moet u contact opnemen met uw gemeente om uw emissieovereenkomst te wijzigen.

Ik wil het slibsysteem uit de gewone route verwijderen.

Neem dan contact op met ons klantencentrum om een ​​extra lediging (tot 14 dagen) of een noodlediging (binnen 24 uur) te bestellen. Lees hier meer over op onze website, sludge Removal

Hier vindt u ook een formulier dat u kunt invullen, maar dat is van toepassing noodevacuatie moet bel dan onze klantenservice.

Ik wil ontheffing slib aanvragen, wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van slibopruiming moet u contact opnemen met uw gemeente. Dit hangt af van uw lozingsvergunning, en de gemeente moet hier rekening mee houden, want zij heeft nog steeds een instantie voor verontreinigingsbeheersing.

Wat is een slibafscheider?

Degenen die niet zijn aangesloten op een gemeentelijk riool, hebben een vorm van slibafscheider (ook wel septic tank genoemd). Deze moet regelmatig worden geleegd om het drainagesysteem te laten functioneren.

Wat zijn de houtroutines voor afvalwaterzuiveringsinstallaties?

Er zijn veel verschillende soorten zuiveringsinstallaties. Ze hebben verschillende ledigingsprocedures. Instructies moeten in de faciliteit aanwezig zijn.

Waarom is mijn septic tank nog vol nadat u hem heeft geleegd?

Een slibtank is net zo vol als we klaar zijn met werken, net als toen we aankwamen. Er is sprake van een zogenaamde "lokale ontwatering". Dat wil zeggen, we nemen de vaste stof mee en brengen het "water" terug in de tank.

Lege tank is volledig geleegd.

 

Berekening van het bedrag voor sliblediging is niet correct, waarom is het bedrag zo hoog als de volledige jaarlijkse vergoeding als de factuur voor het kwartaal is?

Onder het kopje «Jaarlijks verlof. per eenheid »is de eenheidsprijs per m3. Als uw tank 4m3 is, wordt de eenheidsprijs vermenigvuldigd met 4 en vervolgens gedeeld door het aantal kwartalen in de som.
Voorbeeld: ($ 227,25 * 4 m3 = $ 909, $ 909/4 kwartaal = $ 227,5).
Hetzelfde geldt voor de factuur voor renovatie van vrijetijdsbesteding, maar de eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal m3 en vervolgens in tweeën gedeeld, aangezien we vrije tijd slechts tweemaal per jaar in rekening brengen.

Sms-melding

Vind ik cabinevernieuwing in de zoekkalender?

Renovatie van een cabine heeft een andere routestructuur dan renovatie van een huishouden. De vrijetijdswoningen worden niet meegenomen in de zoektocht naar ledigingskalender. Meer informatie over de renovatie van cabines vindt u op deze pagina. Hier kunt u op de kaart controleren waar de dichtstbijzijnde retourpunten en recyclingstations zijn.

Kunt u mijn woning niet vinden als ik mijn adres zoek in de leegmaakkalender?

De zoekopdracht zoekt in realtime naar onze klantendatabase en de hits worden automatisch gefilterd terwijl u typt. Als het zoekvenster leeg is, vinden we geen treffers in het klantenbestand van uw zoekterm.

De reden hiervoor kan meerdere zijn, maar de meest voorkomende is dat u het adres anders heeft getypt dan wij hebben geregistreerd. De weg en de weg zijn bijvoorbeeld verschillende zoektermen.

Als je in een flat woont, zoek dan naar de naam van de flat.

Als je onderweg geraakt wordt maar je huisnummer niet kunt vinden, kun je een ander huisnummer kiezen dat bij je in de buurt is. Het is dezelfde route die door het gebied gaat, dus u krijgt hoe dan ook de juiste ledigingskalender of -melding.