Daglig leder

Daglig leder

Torbjørn er Ingeniør i Teknisk planlegging fra Høgskolen i Sør-Trøndelag,  og har en Cand.mag grad i Geografiske informasjonssystemer fra Høgskolen i Gjøvik. I tillegg til jobben i ReMidt har Torbjørn ulike roller og verv i tilknyttede selskaper og bransjer, som har gitt et godt faglig påfyll for personlig utvikling og for strategisk utvikling av ReMidt som selskap. I dag er Torbjørn konstituert som daglig leder i ReMidt.

I ReMidt har vi et samfunnsoppdrag som sier at vi er «Alltid i front for folk og miljø.» Dette trigger ønsket i meg om stadig å utvikle og forbedre tjenestene til våre innbyggere. Vi skal som miljøselskap og som team utvikle et godt og bærekraftig tilbud innenfor renovasjon, og bidra til økt ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfallet. Vi lykkes ikke med disse målsetningene uten at vi har fornøyde ansatte og kunder, samt god tillit hos våre eiere.

Hva er den/de viktigste grunnene til at du ønsker å møte på jobb hver dag?

På jobb har jeg muligheten til å arbeide med noe som oppleves å gi mening og utgjør en forskjell i hverdagen til våre kunder. Opplevelsen av å kunne bidra til et renere samfunn som i større grad tar vare på ressursene vi forbruker, er en viktig drivkraft i arbeidshverdagen.

Hvilke tanker har du om bransjen du jobber i?

Bransjen har en viktig rolle i å tilrettelegge for våre innbyggere, slik at alle på en enkel måte blir sitt ansvar bevisst og bidrar til at vi tar vare på ressursene og minsker negativ påvirkning på klima og miljø. I tillegg har bransjen en viktig rolle i å samle ressursene og legge til rette slik at disse går inn i sirkulære prosesser og utnyttes om igjen i industrien.