Mobil gjenvinningsstasjon på Mausund

Mobil gjenvinningsstasjon på Mausund

Mandag 24/4 blir det satt ut containere for mobil gjenvinningsstasjon på Mausund i Frøya kommune.

Den mobile gjenvinningsstasjonen gjennomføres på samme måte som tidligere, med containere for restavfall, farlig avfall og elektrisk avfall. På grunn av redusert kapasitet, vil det ikke være like god plass til restavfall som tidligere, så det lønner seg å være tidlig ute om du vil være helt sikker på å bli kvitt avfallet ditt. Restavfallscontaineren blir tømt en gang i løpet av perioden.

Containerne blir hentet inn tirsdag 2/5.