Min side

Vi jobber med å få på plass en «min side» ordning for alle som har et kundeforhold i ReMidt. Her får du tilgang til ditt abonnement og tjenester knyttet til dine dunker og renovasjon på din adresse.

For å komme inn på min side må du logge inn med elektronisk ID. Du må også være eier av eiendommen. Min side er foreløpig bare åpen for de kommunene der vi er i gang med innføring av ny renovasjonsordning. Etter hvert som kommunene starter med forberedelsene til ny ordning vil denne løsningen kunne tas i bruk. Kommuner det er åpnet for, listes opp under:

  • Oppdal – bestiller du endring av dunker i utrullingsperioden, vil du ikke få nye dunker før mot slutten av mai.
  • Kristiansund

Logg inn på MIN SIDE

Min kommune er ikke på listen, men jeg ønsker å endre abonnement eller bytte dunker