Renovasjonsgebyr tidl. HAMOS

Slamgebyr i tidl. HAMOS
Type abonnementPris ink. mva
Redusert, 80 liter 3 184,84 kr
Normal, 140 liter3 746,88 kr
Utvidet, 240 liter 4 683,59 kr
Stort, 360 liter5 620,31 kr
  
Rabatter 
Rabatt for kompostering 562,03 kr pr. år
Rabatt for nabodeling 562,03 kr pr. år
Rabatt for tøybleier 1 000 (engangsutbetaling)
  
Tillegg 
Endring av dunkstørrelse 250,00 kr pr. gang
Større papirdunk 374,69 kr pr. år
Henteavstand 374,69 kr pr. 10 meter
Henteavstand med bil*374,69 kr pr. 100 meter
Ekstrasekk restavfall62,50 kr pr. stk.
  
Fritidsrenovasjon 
Fritidsabonnement 1 362,50 kr

Noen steder er det egne kommunale påslag.