Renovasjonsgebyr øvrige kommuner

Dette gjelder kommunene: Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal. Prisene i disse kommunene påvirkes ikke av innføring av ny renovasjonsordning med fire dunker (2021: Surnadal, 2022: øvrige).

Slamgebyr
BoligabonnementPris ink. mva
Renovasjon, redusert boligabonnement 3 320,00 kr
Renovasjon, normalt boligabonnement4 150,00 kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement 5 395,00 kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 360 l7 014,00 kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 660 l11 060,00 kr
Renovasjon, redusert boligabonnement-nedgravdløsning4 150,00 kr
Renovasjon, normalt boligabonnement-nedgravdløsning4 980,00 kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement-nedgravdløsning6 225,00 kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter623,00 kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig *– 830,00 kr
Rabatt for kompostering, bolig – 623,00 kr
Rabatt for nabodeling, bolig– 623,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Rennebu kommune80,00 kr 
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Frøya kommune306,00 kr 
kommunalt påslag renovasjon bolig, Surnadal kommune125,00 kr 
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter623,00 kr
Ekstrasekk, restavfall100,00 kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00 kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1716,00 kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21 431,00 kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 32 148,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon fritid, Rennebu kommune46,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon fritid, Frøya kommune123,00 kr

* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.