Gebyr Oppdal kommune

Slamgebyr i Oppdal kommune

Disse prisene gjelder fra 1. juni 2021.

BoligabonnementPris pr. år ink. mva
Renovasjon, redusert boligabonnement 3 600,00kr
Renovasjon, normal boligabonnement4 500,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement5 850,00kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 360 l7 605,00kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 660 l11 993,00kr
Renovasjon, redusert boligabonnement-nedgravdløsning4 500,00kr
Renovasjon, normalt boligabonnement-nedgravdløsning 5 220,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement-nedgravdløsning6 300,00kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter675,00kr
Kommunalt påslag boligabonnement, Oppdal kommune (til avslutning av deponi, samt oppbygging av etterdriftsfond)281,00kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig (gjelder der alle abonnenter i en gate/vei setter frem sitt avfall på samme plass og medfører innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.)-900,00kr
Rabatt for kompostering, bolig-675,00kr
Rabatt for nabodeling, bolig-675,00kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter675,00kr
Ekstrasekk, restavfall100,00kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1687,50kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21 375,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 32 062,50kr
Kommunalt påslag fritidsrenovasjon, Oppdal kommune ( til avslutning av deponi, samt oppbygging av etterdriftsfond )69,00kr