Renovasjonsgebyr Kristiansund

Slamgebyr i Kristiansund kommune

Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.

BoligabonnementPris pr. år ink. mva
Renovasjon, redusert boligabonnement 3 720,00kr
Renovasjon, normal boligabonnement4 650,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement6 045,00kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 360 l7 859,00kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 660 l12 393,00kr
Renovasjon, redusert boligabonnement-nedgravdløsning4 650,00kr
Renovasjon, normalt boligabonnement-nedgravdløsning5 580,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement-nedgravdløsning6 975,00kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter698,00kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig *-930,00kr
Rabatt for kompostering, bolig-698,00kr
Rabatt for nabodeling. bolig-698,00kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter698,00kr
Ekstrasekk, restavfall100,00kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1813,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21 625,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 32 438,00kr

* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.