Gebyr i Tingvoll kommune

Slamgebyr i Tingvoll kommune

Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.

Type abonnementPris pr. år ink. mva
Renovasjon redusert boligabonnement3 720,00kr
Renovasjon normal boligabonnement4 650,00kr
Renovasjon utvidet boligabonnement6 045,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (360 l)7 859,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (660 l)12 369,00kr
Renovasjon, redusert boligabonnement-nedgravdløsning4 650,00kr
Renovasjon, normalt boligabonnement-nedgravdløsning5 580,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement-nedgravdløsning6 975,00kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter698,00kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig *-930,00kr
Rabatt for nabodeling, bolig-698,00kr
Rabatt for kompostering. bolig-698,00kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter698,00kr
Ekstrasekk, restavfall100,00kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 11 125,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 22 250,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 33 375,00kr

* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.