Gebyr i Sunndal kommune

Slamgebyr i Sunndal kommune

Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.

Type abonnementPris pr. år ink. mva
Renovasjon redusert boligabonnement 3 500,00kr
Renovasjon normal boligabonnement4 375,00kr
Renovasjon utvidet boligabonnement5 688,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (360 l)7 394,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (660 l)11 660,00kr
Renovasjon, redusert boligabonnement – nedgravdløsning4 375,00kr
Renovasjon, normal boligabonnement – nedgravdløsning5 250,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement – nedgravdløsning6 563,00kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter656,00kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig *-830,00kr
Rabatt for nabodeling, bolig-656,00kr
Rabatt for kompostering. bolig-656,00kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter656,00kr
Ekstrasekk, restavfall100,00kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1688,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21 375,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 32 063,00kr

* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.