Gebyr i Smøla kommune

Slamgebyr i Smøla kommune

Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.

Type abonnementPris pr. år ink. mva
Renovasjon redusert boligabonnement 3 740,00kr
Renovasjon normal boligabonnement4 675,00kr
Renovasjon utvidet boligabonnement6 078,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (360 l)7 901,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (660 l)12 459,00kr
Renovasjon, redusert boligabonnement – nedgravdløsning4 675,00kr
Renovasjon, normalt boligabonnement – nedgravdløsning5 415,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement – nedgravdløsning6 545,00kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter701,00kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig *-935,00kr
Rabatt for nabodeling, bolig-701,00kr
Rabatt for kompostering. bolig-701,00kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter701,00kr
Ekstrasekk, restavfall100,00kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 11 000,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 22 000,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 33 000,00kr

* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.