Gebyr i Averøy kommune

Slamgebyr i Averøy kommune

Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.

Type abonnementPris pr. år ink. mva
Renovasjon redusert boligabonnement 3 460,00kr
Renovasjon normal boligabonnement4 325,00kr
Renovasjon utvidet boligabonnement5 623,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (360 l)7 309,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (660 l)11 526,00kr
Renovasjon, redusert boligabonnement – nedgravdløsning4 325,00kr
Renovasjon, normal boligabonnement – nedgravdløsning5 017,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement – nedgravdløsning6 055,00kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter649,00kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig *-865,00kr
Rabatt for nabodeling, bolig-649,00kr
Rabatt for kompostering. bolig-649,00kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter649,00kr
Ekstrasekk, restavfall100,00kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1500,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21000,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 31 500,00kr

* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.