Gebyr i Aure kommune

Slamgebyr i Aure kommune

Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.

BoligabonnementPris pr. år ink. mva
Renovasjon redusert boligabonnement3 100,00kr
Renovasjon normalt boligabonnement3 875,00kr
Renovasjon utvidet boligabonnement5 038,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (360 l)6 549,00kr
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (660 l)10 328,00kr
Renovasjon, redusert boligabonnement – nedgravdløsning3 875,00kr
Renovasjon, normalt boligabonnement – nedgravdløsning4 650,00kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement – nedgravdløsning5 425,00kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter581,00kr
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig *-775,00kr
Rabatt for nabodeling, bolig-581,00kr
Rabatt for kompostering. bolig-581,00kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter581,00kr
Ekstrasekk restavfall100,00kr
Bytting av oppsamlingsenhet375,00kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1838,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21 675,00kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 32 513,00kr

* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.