Tømming av tette tanker i Tingvoll

Informasjon til hjemmelshavere som har tett tank for septik i Tingvoll kommune:

Du er registrert med en tømming av din tett tank i 2020. Hvis du ønsker å få tømt en gang til på ruta som er oppsatt nå i høst, må du varsle oss om det senest onsdag 14. oktober. Vi har planlagt tømmeruter i uke 42 og 43.

Prisen er fastsatt til 3.000,- pluss mva. Skulle du få behov for tømming senere i år, vil den bli fakturert som ekstratømming med pris: 4300,- pluss mva.

De private tømmeentreprenørene som frem til nå har mottatt direktebestillinger i forbindelse med tømming av tette tanker, er nå underentreprenør for Norva24. Alle tømmebestillinger skal nå gå til ReMidt IKS.