Hjemmekompostering – øvrige kommuner

Beskrivelsen gjelder for følgende kommuner:
Frøya, Hitra, Heim, Orkland, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Kristiansund, Rennebu, Skaun, Rindal og Surnadal.

Abonnenter må ha gjennomført komposteringskurs i vår regi, i tillegg til å inngå avtale om hjemmekompostering. Som kompostering regnes både tradisjonell varmkompost og Bokashi. Tilbudet er kun tilgjengelig for husholdningsabonnenter og ikke for hytte- og fritidsabonnenter.

Kurs arrangeres normalt flere ganger i året, fordelt utover de ti kommunene som er omfattet av denne ordningen.

Avtale om hjemmekompostering