Kompostering i Sunndal kommune

Tilskudd til hjemmekompostering
Vi ønsker å motivere til gjenvinning av avfall, og kompostering av matrester og annet organisk avfall kan redusere avfallsmengden din med ca. 20 %.

Dette kan du få
Du kan få kr. 1.000,- i tilskudd til innkjøp av kompostbinge, evt. innkjøp av materialer dersom du ønsker å bygge bingen selv.

I tillegg får du 20 % avslag i renovasjonsavgiften i de påfølgende årene, men ikke det året du fikk innvilget tilskudd til innkjøp.

Slik får du tilskudd
Du kan inngå avtale om hjemmekompostering ved å fylle ut skjema. Du må kunne dokumentere at kompostbingen som er anskaffet/bygget er godkjent til formålet.

Godkjent kompostbinge får du kjøpt ved f.eks. byggevareforretninger, Mekk og Felleskjøpet.

Kravene til godkjent binge er i hovedsak at den skal ha:

  • Fast, hard og glatt innside
  • Minst 5 cm isolasjon
  • Fuglesikkert lokk
  • Rottesikker bunn

Avtale om hjemmekompostering/Søknad om tilskudd til kjøp av kompostbeholder