Kompostering i Smøla kommune

Ordningen med hjemmekompostering trer i kraft i Smøla kommune samtidig med innføringen av ny renovasjonsforskrift i løpet av 2021.

Da vil følgende være betingelser for å innfri kravet til komposteringsrabatt:

Abonnenter må ha gjennomført komposteringskurs i ReMidt sin regi, i tillegg til å inngå skriftlig avtale om hjemmekompostering. Som kompostering regnes både tradisjonell varmkompost og Bokashi.

Tilbudet er kun tilgjengelig for boligabonnenter og ikke for hytte- og fritidsabonnenter.

Avtale om hjemmekompostering

Kurs arrangeres normalt flere ganger i året, primært som digitale webinar. Kurs blir annonsert på våre hjemmesider.