Kompostering i Kristiansund kommune

  • Tilskuddet til anskaffelse av varmkompostbinge eller bokashiutstyr er et engangsbeløp på inntil kr. 1000. – eks mva
  • Reduksjonen i gebyret i år er på kr. 600,- eks mva

Hvem kan søke om tilskudd og reduksjon i gebyr?

  • Det er kun registrerte husholdningsabonnenter som kan få tilskudd og redusert gebyr. Reduksjon gis i en prøveperiode på 1 år.
  • Borettslag kan dessverre ikke bruke ordningen. 

Hva slags utstyr trenges for kompostering?

  • Bokashi utstyr
  • Godkjent varmkompostbinge
  • Eksisterende utstyr hvis du har det fra tidligere, men tilskuddet er ikke tilgjengelig for utstyr kjøpt før 2017.

Slik søker du om hjemmekompostering

  • Tilskuddet til anskaffelse av godkjent kompostbinge eller bokashiutstyr må dokumenteres med kvittering.
  • Send inn søknadskjema om tilskudd til kjøp av kompostbeholdere og avtale om kompostering: firmapost@remidt.no

Redusert gebyr skal trekkes fra på neste faktura fra ReMidt.

Avtale om hjemmekompostering/Søknad om tilskudd til kjøp av kompostbeholder