Kompostering i Averøy kommune

Ordningen med hjemmekompostering trer i kraft i Averøy kommune samtidig med innføringen av ny renovasjonsforskrift i løpet av 2021.

Da vil følgende være betingelser for å innfri kravet til komposteringsrabatt:

Abonnenter må ha gjennomført komposteringskurs i ReMidt sin regi, i tillegg til å inngå skriftlig avtale om hjemmekompostering. Som kompostering regnes både tradisjonell varmkompost og Bokashi.

Tilbudet er kun tilgjengelig for boligabonnenter og ikke for hytte- og fritidsabonnenter.

Kurs arrangeres normalt flere ganger i året, primært som digitale webinar.

Avtale om hjemmekompostering Fyll inn dine detaljer og returner til firmapost@remidt.no eller pr brev til: ReMidt IKS, Havneveien 116, 7300 Orkanger. Tidligste oppstartsdato er samtidig med innføring av ny renovasjonsforskrift.