Feil i forbindelse med utsending av faktura

Feil i forbindelse med utsending av faktura

I forbindelse med skifte av leverandør for fakturatjenester, har vi dessverre opplevd enkelte uforutsette problemer.

I hovedsak gjelder dette for kunder som har kombinasjonen avtalegiro og e-faktura. Disse kan ha opplevd å få to fakturaer. Du som er berørt av dette problemet, skal naturligvis kun betale en av dem.

Vi i ReMidt IKS er svært lei oss for dette og jobber intenst med å unngå at slike hendelser skal oppstå i framtida. Om du likevel har rukket å betale for mye, vil det komme til fratrekk på neste faktura. Hvis du ønsker å få det tilbakeført, må du ta kontakt med vårt kundesenter.

Det har også oppstått enkelte andre uforutsette utfordringer, dog i mindre omfang, i forbindelse med skifte av leverandør for fakturatjenester. Vi beklager sterkt overfor de kundene som har blitt berørt av dette, og vi gjør alt vi kan for å hindre slike uheldige situasjoner i fremtida. For oss som leverandør av lovpålagte renovasjonstjenester er vi svært lite tilfreds med at du som kunde av oss opplever feil som er vårt ansvar.